Stabil Energy - Obchodní podmínky
ZÍSKEJTE REVIZI KOTLE ZDARMA
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
+420 566 444 444

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky (platné pro smlouvy a dodatky uzavřené od 21.3.2017)
Obchodní podmínky (platné pro smlouvy a dodatky uzavřené od 1.1.2017)
Obchodní podmínky (platné pro smlouvy a dodatky uzavřené od 20.4.2016 pokud nebylo sjednáno jinak)
Obchodní podmínky (platné pro smlouvy uzavřené od 1.12.2015)
Obchodní podmínky (účinné od 1.12.2014 pro smlouvy sepsané od 13.10.2014)
Obchodní podmínky (účinné od 1.12.2012)
Obchodní podmínky (elektřina)
Obchodní podmínky (plyn)

Další soubory ke stažení

Ceník poplatků
Příspěvek na revizi
Sleva pro ZTP
Změnový formulář
Odstoupení od smlouvy - plyn/elektřina
Odstoupení od smlouvy - občanský zákoník
Výpověď smlouvy plyn/elektřina -15 dní po zahájení dodávek

 
 
Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie
http://www.eru.cz/documents/10540/603840/kontroln%C3%AD%20seznam_akt_052017.pdf/4bd32c94-2dbc-4c1a-b645-236a0c4f88bf

Zveřejněný v souladu s § 61 odst. 2 písm. l) a § 30 odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění.